Castiga bani online

Analiza si intelegerea limbajului

Noi înţelegem texte mari combinând forţa noastră de înţelegere pentru textele mai mici. Principalu scop al teoriei lingvistice este acela de a arăta cum pârţile mari de text sunt formate din mai multe părţi mici. Acestea sunt modelate de gramatică. Lingvistica computaţională încearcă să implementeze acest proces de recunoaştere într-un mod cât mai eficient. Este tradiţional să subdivizăm acest task în sintactic şi semantic, unde sintactica descrie cum diferite elemente formale a unui text, de cele mai multe ori propoziţii, pot fi combinate, iar semantica descrie cum este calculată interpretarea.
În marea parte a aplicaţiilor de acest tip, ştiinţa linvistică (gramatica) este separată de componantele de procesat. Gramatica constă din reguli care, sintactic şi semantic, combină cuvinte şi fraze în fraze mai mari şi propoziţii. Unele din aceste limbaje sunt mult mai axate pe uşurinţa procesării modelului.
În cercetările actuale, s-a produs o poalrizare. Modele de gramatici foarte simple sunt generate, exemplu: diferite tipuri de gramatici fine-state care suportă procesări cu o eficienţă mare. Unele abordări au de a face cu gramatici mai mari şi folosesc metode statistice pentru a găsi pattern-uri de limbaj.

Niciun comentariu: